Systémy, prenosy a algebra prenosov

Matematické modely systémov: pojem systém, pojem model, prístupy k
modelovaniu, typy matematických modelov podľa prístupov k modelovaniu,
klasifikácia systémov podľa prijatých matematických modelov, veličiny
systémov.

Všeobecný matematický model lineárnych spojitých systémov,
vstupno-výstupný model vo forme vstupno-výstupnej diferenciálnej
rovnice a vo forme prenosu. Vytvorenie prenosu zo vstupno-výstupnej
diferenciálnej rovnice, vytvorenie vstupno-výstupnej diferenciálnej
rovnice z prenosu.

Algebra prenosových funkcií: sériové, paralelné, spätnoväzbové
zapojenie so zápornou a kladnou spätnou väzbou, príklady odvodenia
výsledného prenosu systému zloženého z čiastkových systémov opísaných
svojimi prenosmi.

Click predn2.pdf link to view the file.