Písomky ku skúške z predmetu Základy automatizácie sa cez semester píšu nasledovne:
1. písomka 12.4.2007 v čase 18:45-20:00h v miestnostiach CH16 a CH14, témy od začiatku až po modelovanie procesov (vrátane celého modelovania procesov)
2. písomka 3.5.2007 v čase 18:45-20:00h v miestnostiach CH12 a CH14, témy od regulátorov až po metódy návrhu regulátorov (vrátane všetkých metód návrhu regulátorov a identifikácie prenosu Strejcovou metódou)
Last modified: Monday, 8 August 2011, 11:20 AM