Na tomto mieste uvedieme hlavné zásady pri používaní systému Moodle pri prihlasovaní na skúšku z predmetu Základy automatizácie. Tento systém nahrádza klasický prihlasovací zošit a pri jeho používaní platia nasledovné pravidlá:
  • Každý študent môže byť prihlásený maximálne na jeden termín. Prihlásiť a odhlásiť z neho sa dá v ľubovoľnom čase, najneskôr do polnoci pred daným termínom, potom je už prihlasovanie ukončené a termín uzavretý.
  • Každý termín má dané miesto a čas konania a maximálny počet prihlásených študentov. Po jeho prekročení už nie je možné sa na daný termín prihlásiť (až dovtedy, kým sa niekto neodhlási).
  • Zoznam prihlásených študentov na daný termín je abecedný a nie je podľa poradia prihlásenia.
  • Pre zvýšenie anonymity a pre nezverejňovanie osobných údajov a výsledkov na Internete a na výveskách oddelenia doporučujeme si vo svojom užívateľskom profile nastaviť si Číslo ID ako svoje osobné číslo podľa študijného oddelenia. V tom prípade sa bude vypisovať tento údaj. Ak bude chýbať, bude sa vypisovať meno a priezvisko študenta.
  • Po skončení písomnej časti skúšky a opravení testov budú výsledky zverejnené na Internete a na výveske oddelenia na 6. poschodí, blok B.
Last modified: Monday, 8 August 2011, 11:20 AM