Hodnotenie projektu

Študenti budú pracovať na projekte riadenia procesu v malých tímoch. Práca každého tímu bude hodnotená na základe výsledkov prezentovaných pomocou stručného video-protokolu.

Študenti spracujú video-protokol v rozsahu cca. 30-60 sekúnd, v ktorom budú všetky hlavné časti projektu:
- predstavenie zariadenia,
- identifikácia,
- riadenie.

Blog-protokol sa odovzdá zverejnením na platforme Optiblog.
Video-protokol sa odovzdá nahratím na platformu YouTube alebo Instagram.

Last modified: Monday, 7 October 2019, 6:39 PM