Informácie pre študentov

Cieľom workshopu je aplikovať teoretické vedomosti z identifikácie a z riadenia procesov na reálnom zariadení.

Študent by sa mal v rámci svojej teoretickej prípravy oboznámiť s problematikou identifikácie parametrov prenosovej funkcie pomocou Strejcovej metódy a s problematikou syntézy regulátorov Zieglerovou-Nicholsovou metódou a Strejcovou metódou.

Last modified: Friday, 4 October 2019, 8:18 PM