Aproximácia

Úlohy

  • Aproximujte údaje x, y polynómami 2. až 5. stupňa ak:
    x = [1:10];
    y = [-4, -7, 4, 41, 116, 241, 428, 689, 1036, 1481];
  • Vypočítajte sumy štvorcov odchýliek 
  • Ktorá aproximácia je najlepšia? 

Využite príkaz menu, podmienky a cyklus

    Last modified: Monday, 30 September 2019, 12:23 PM