Simulink

Úlohy

 • Vytvorte schému v Simulinku na simuláciu vlastností zásobníka kvapaliny (schema.slx).
 • Matematicky model: 
  • dh = q0/F - (k11*sqrt(h))/F
   • F = 0.8
   • k11 = 0.5
   • q0s = 1
   • q0 = 1.2
 • Model vytvorte pomocou 
  • s-funkcie (zasobnik.m)
  • blokov
 • Vytvorte m-skript, v ktorom zadefinujte parametre zásobníka a spustite simuláciu, ktorej výsledky vykreslite v grafe 

Last modified: Sunday, 29 September 2019, 10:59 PM