Vykreslenie grafu

Úlohy
  1. Do MATLABu (Workspace) načítajte údaje zo súbora dataPCH.mat.
  2. Súbor obsahuje informácie o čase (cas) a troch PCH (u1, y1), (u2, y2) a (u3, y3).
  3. Vykreslite všetky tri PCH do jedného grafu (pomocou subplot), kde v hornej časti budú výstupy (y1, y2, y3) a v dolnej časti budú vstupy (u1, u2, u3).
  4. Nastavte hrúbku čiar na 2, vložte legendu (s najlepším umiestnením), opíšte osi x a y a pridajte názov grafu. 

  5. Normujte prvú PCH (začiatok až v čase skoku, posun začiatku y(t) do 0, podelenie y(t) skokovou zmenou (u(end) - u(1))).
  6. Do jedného grafického okna vložte samostatne priebehy y1(t) (1/4 okna), u1(t) (1/4 okna) a ynormovane(t) (1/2 okna).   
  7. Naformátujte grafy.

Všetky príkazy napíšte v jednom skripte.

Last modified: Sunday, 29 September 2019, 9:51 PM