Podmienky udelenia zápočtu

 • Nutná podmienka: účasť na všetkých cvičeniach
 • Účasť na každom cvičení je podmienená:
  1. úspešným vypracovaním vstupnej písomky (10min)
  2. prípravou na cvičenie podľa príslušného zadania
  3. aktívnym prístupom k cvičeniu
 • Nezvládnutá písomka alebo zlá príprava alebo pasívny prístup = opakovanie cvičenia (max. 3x)
 • Nahrádzanie cvičení len v zápočtovom týždni: platia rovnaké pravidlá ako riadne cvičenie (písomka, príprava, ...)

Klasifikovaný zápočet

 • Nutná podmienka: mať zápočet
 • Hodnotenie:
  1. 40% malé písomky z každého cvičenia
  2. 60% za výkony na cvičení
Last modified: Thursday, 26 September 2013, 3:41 PM