Na vypracovanie semestrálnej práce sa odporúča použiť šablónu na https://www.uiam.sk/index.php?menu=1&submenu=2&part=6&show_id=14. Semestrálna práca sa odovzdáva len v elektronickej forme.

Last modified: Tuesday, 19 June 2018, 1:27 PM