Pokyny na vypracovanie a odovzdanie semestrálnej práce

Na vypracovanie semestrálnej práce sa odporúča použiť šablónu. Semestrálna práca sa odovzdáva len v elektronickej forme.

Last modified: Monday, 11 September 2017, 12:42 PM