Študijné materiály

XML stránka na Wikipedii
DTD (Document Type Definition) stránka na Wikipedii
XML Schema stránka na Wikipedii
XSLT stránka na Wikipedii

Last modified: Sunday, 6 September 2015, 9:28 PM