Sylaby

  1. Predstavenie dátového formátu XML
  2. Štruktúra XML súborov
  3. Validácia XML súborov pomocou DTD
  4. Validácia XML súborov pomocou XML Schema
  5. Vyhľadávanie v XML dokumentoch pomocou XPATH
  6. Transformácia XML dokumentov pomocou XSLT

Last modified: Sunday, 6 September 2015, 9:35 PM