Informácie o kurze

Cieľom kurzu je predstaviť technológiu XML ako moderný formát uchovávania a spracovávania štrukturovaných dát. 

Kurz sa vyučuje ako voliteľný predmet v zimnom semestri 3. ročníka bakalárskeho štúdia.

Prednášajúci: Michal Kvasnica (michal.kvasnica@stuba.sk)
Cvičiaci: Juraj Holaza (juraj.holaza@stuba.sk)

Spôsob ukončenia kurzu: obhajoba záverečného projektu

Podmienky získania zápočtu: pravidelná aktívna účasť na cvičeniach, absolvovanie vstupných testov na cvičeniach, aspoň 56% úspešnosť na zápočtových písomkách.

Last modified: Sunday, 6 September 2015, 9:23 PM