Literatúra

M. Šabo: Matematika II, skriptum STU

M. Šabo a kol.: Matematika I a II - Zbierka úloh, skriptum STU

D. Ševčovič: Parciálne diferenciálne rovnice a ich aplikácie, IRIS s.r.o. 2008

I. Kluvánek, L. Mišík, M. Švec: Matematika II, Slovenské vydavateľstvo technickej literatúry, 1965

A. Bezáková: Diferenciálne rovnice, Mat-centrum, 2001

Last modified: Wednesday, 25 January 2012, 11:21 AM