Úloha 1

 1. V Simulinku identifikujte (ne)známy systém s prenosom
  G(s) = \frac{s+6}{2s^2+4s+2}e^{-s}
  pomocou RMNŠ
  • ako spojitú prenosovú funkciu;
  • ako diskrétnu prenosovú funkciu (periódu vzorkovania nastavte na 0.25).
 2. Porovnajte PCH pôvodného systému a identifikovaného systému (spojitého aj diskrétneho).
 3. V Simulinku identifikujte (ne)známy systém s prenosom
  G(s) = \frac{s+6}{2s^2+4s+2}
  pomocou RMNŠ ako spojitú prenosovú funkciu. Predpokladajme, že poznáme parameter a1 (a1=4 pre systém s a0=2, resp. a1=2, ak uvažujeme a0=1), kde
  G(s) = \frac{b_1s+b_0}{a_2s^2+a_1s+a_0}
 4. V Simulinku identifikujte (ne)známy systém s prenosom
  G(s) = \frac{s+0.5}{0.04s^2-0.4s+1}
  pomocou RMNŠ ako spojitú prenosovú funkciu
 5. V Simulinku identifikujte (ne)známe systémy s prenosmi
  G(s) = \frac{1}{2s}
  G(s) = \frac{1}{2s^2}
  G(s) = \frac{2s+3}{2s}
  G(s) = \frac{2s+3}{2s^2+4s}
  pomocou RMNŠ ako spojité prenosové funkcie
Last modified: Wednesday, 2 May 2018, 11:27 AM