Tu píšeme text bez možností formátovania (okrem použitia tabelátora). prípadne kopírujeme materiály vytvorené v inom textovom editore (napr. MS Word). Možnosti na editovanie horného okna tu neplatia.
Nemôžete meniť typ písma (hrubé, kurzíva) a jeho font, veľkosť písma, ani používať tabelátor.
Takýto dokument môže byť využitý napr. na zobrazenie dokumentov typu txt.
Zrejme ho budete používať len okrajovo.

Po vložení nejakého textu nezabudnite na jeho včasné uloženie! Pracujete v nie celkom spoľahlivom prostredí počítačovej siete!

Last modified: Monday, 8 August 2011, 11:20 AM