[1] Huba, M., Pišútová-Gerber, K.: Príprava na e-vzdelávanie. Základy e-vzdelávania. Bratislava: Slovenská e-akadémia, n. o., 2007.
[2] Huba, M., Bisták, P., Fikar, M.: Systémy na riadenie výučby (LMS). Bratislava: Slovenská e-akadémia, n. o., 2007.
[3] Huba, M., Bisták, P., Fikar, M.: Autori e-vzdelávania. Bratislava: Slovenská e-akadémia, n. o., 2007.
Last modified: Monday, 8 August 2011, 11:20 AM