FAQ


Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

P

Question:

Po vytvorení konta mi neprišiel potvrdzujúci mail

(Last edited: Thursday, 15 September 2011, 12:56 PM)
Answer:

Najčastejším problémom pri vytváraní nového konta je neexistujúca, alebo nefunkčná mailová adresa. Napr. zlá je uzivatel@orangeportal.sk (správne by malo byť uzivatel@orangemail.sk). Systém potom nemôže poslať potvrdzujúci mail a užívateľa po týždni automaticky vymaže z databázy.
Ak teda užívateľ nedostane potvrdzujúci mail, môže si opať vytvoriť konto, pričom by si predým mal vyskúšať, že mailová adresa je platná.

Pre zamestnancov a študentov z STU nie je potrebné si vytvoriť nové konto. Stačí sa prihlásiť prvý raz svojím AIS loginom a konto bude okamžite vytvorené bez ďalšieho overovania.


Question:

Pridanie človeka do kurzu

(Last edited: Thursday, 15 September 2011, 12:50 PM)
Answer:

Pre pridanie nového účastníka kurzu je potrebné v ňom byť učiteľom. Potom klikneme v bloku Nastavenia - Používatelia - Zapísaní do kurzu na tlačidlo Zapísať používateľov. Najprv skontrolujeme, či pridávame učiteľa alebo študenta. Potom konkrétnu osobu vyhľadáme a ukončíme zapisovanie do kurzu.


Question:

Prihlasovací kľúč do kurzu

(Last edited: Thursday, 15 September 2011, 12:53 PM)
Answer:

Na rozdiel od starších verzií Moodle je prihlasovací kľúč do kurzu teraz dostupný v bloku Nastavenia - Používatelia - Metódy zápisu do kurzu - Samoprihlásenie sa do kurzu (Študent).