FAQ


Prechádzať slovník s použitím tohto registra

Špeciálny | A | Á | Ä | B | C | Č | D | Ď | DZ | | E | É | F | G | H | CH | I | Í | J | K | L | Ĺ | Ľ | M | N | Ň | O | Ó | Ô | P | Q | R | Ŕ | S | Š | T | Ť | U | Ú | V | W | X | Y | Ý | Z | Ž | VŠETKO

A

Otázka:

Ako sa prihlásim na kurz?

(Posledná úprava: Utorok, 14 jún 2005, 07:16)
Odpoveď:
Musíte si najprv vytvoriť konto na Moodle. Potom si nájdete kurz na ktorý sa chcete prihlásiť a kliknete naň. Systém sa Vás opýta, či sa chcete prihlásiť. Potvrdením Áno sa dostanete do kurzu.

Niektoré kurzy môžu vyžadovať špeciálne heslo, ktoré v tom prípade dostanete od svojho učiteľa.

Otázka:

Ako si môžem písať poznámky pre seba?

(Posledná úprava: Pondelok, 4 december 2006, 11:10)
Odpoveď:
Ak si študent alebo učiteľ potrebuje v systéme uložiť svoje poznámky (napríklad nedokončené online zadanie a podobne), môže si ich uložiť do svojho blogu, ktorý nastaví "Publikovať k: sebe (draft)". Do svojho blogu sa dá dostať kliknutím na svoj login (Ste prihlásený ako:). Potom treba vybrať kartu Blogy a kliknúť na "Pridať nový záznam".

Otázka:

Ako si vytvorím konto?

(Posledná úprava: Utorok, 14 jún 2005, 07:13)
Odpoveď:
Kliknite na Začnite teraz s vytvorením nového účtu
a postupujte podľa pokynov. Systém Vám pošle mail, na ktorý treba odpovedať. Tým je vytvorenie účtu dokončené.

N

Otázka:

Nemôžem si zmeniť svoj profil

(Posledná úprava: Piatok, 17 marec 2006, 14:52)
Odpoveď:
Ak si meníte svoj profil a systém Vám ho odmietne uložiť, ukáže aj prečo to urobil - červenými písmenami nad položkou, ktorá sa mu nepáči. Najčastejšie je to nevyplnená položka Popis - informácie o vás, vašich záľubách a podobne. 

P

Otázka:

Po vytvorení konta mi neprišiel potvrdzujúci mail

(Posledná úprava: Štvrtok, 15 september 2011, 12:56)
Odpoveď:

Najčastejším problémom pri vytváraní nového konta je neexistujúca, alebo nefunkčná mailová adresa. Napr. zlá je uzivatel@orangeportal.sk (správne by malo byť uzivatel@orangemail.sk). Systém potom nemôže poslať potvrdzujúci mail a užívateľa po týždni automaticky vymaže z databázy.
Ak teda užívateľ nedostane potvrdzujúci mail, môže si opať vytvoriť konto, pričom by si predým mal vyskúšať, že mailová adresa je platná.

Pre zamestnancov a študentov z STU nie je potrebné si vytvoriť nové konto. Stačí sa prihlásiť prvý raz svojím AIS loginom a konto bude okamžite vytvorené bez ďalšieho overovania.


Otázka:

Pridanie človeka do kurzu

(Posledná úprava: Štvrtok, 15 september 2011, 12:50)
Odpoveď:

Pre pridanie nového účastníka kurzu je potrebné v ňom byť učiteľom. Potom klikneme v bloku Nastavenia - Používatelia - Zapísaní do kurzu na tlačidlo Zapísať používateľov. Najprv skontrolujeme, či pridávame učiteľa alebo študenta. Potom konkrétnu osobu vyhľadáme a ukončíme zapisovanie do kurzu.


Otázka:

Prihlasovací kľúč do kurzu

(Posledná úprava: Štvrtok, 15 september 2011, 12:53)
Odpoveď:

Na rozdiel od starších verzií Moodle je prihlasovací kľúč do kurzu teraz dostupný v bloku Nastavenia - Používatelia - Metódy zápisu do kurzu - Samoprihlásenie sa do kurzu (Študent).


U

Otázka:

Učiteľ: Ako vytvorím nový kurz?

(Posledná úprava: Pondelok, 20 jún 2005, 11:46)
Odpoveď:
Najprv musíte mať na Moodle svoje konto. Potom požiadate administrátora [moodle (zavinac) kirp bodka chtf bodka stuba bodka sk], ktorý Vám kurz vytvorí a dá Vám naň práva učiteľa. Od toho okamihu si môžete kurz ľubovoľne upravovať.