Question:

Po vytvorení konta mi neprišiel potvrdzujúci mail

(Last edited: Thursday, 15 September 2011, 12:56 PM)
Answer:

Najčastejším problémom pri vytváraní nového konta je neexistujúca, alebo nefunkčná mailová adresa. Napr. zlá je uzivatel@orangeportal.sk (správne by malo byť uzivatel@orangemail.sk). Systém potom nemôže poslať potvrdzujúci mail a užívateľa po týždni automaticky vymaže z databázy.
Ak teda užívateľ nedostane potvrdzujúci mail, môže si opať vytvoriť konto, pričom by si predým mal vyskúšať, že mailová adresa je platná.

Pre zamestnancov a študentov z STU nie je potrebné si vytvoriť nové konto. Stačí sa prihlásiť prvý raz svojím AIS loginom a konto bude okamžite vytvorené bez ďalšieho overovania.

» FAQ