Cvičenie 01

Analýza kvalitatívnych premenných - triedenie štatistických údajov (ordinalna a nominalna premenná)