Odovzdanie diplomového projektu a jeho prezentácie.

Sem odovzdajte elektronickú verziu semestrálnej práce a prezentácie.