Odovzdanie semestrálnej práce a jej prezentácie.

Sem odovzdajte semestrálnu prácu.


        
 
Práca:
Prezentácia:
Názov práce:
Školiteľ:
Krstné meno autora:
Priezvisko autora:

 
Práca: PDF document semestralny_projekt.pdf
Prezentácia: PDF document LDC_Artzova.pdf
Názov práce: Identifikácia laboratórnej rektifikačnej kolóny
Školiteľ: Juraj Oravec, Ing., PhD.
Študent: Petra Valiauga, Tuesday, 8 May 2018, 11:53 AM

 
Práca: PDF document Semestralny_projekt_Hanulova.pdf
Prezentácia: PDF document sp_Hanulova.pdf
Názov práce: Návrh robustného prediktívneho riadenia pre laboratórny chemický reaktor
Školiteľ: Juraj Oravec, Ing., PhD.
Študent: Linda Hanulova, Saturday, 12 May 2018, 12:23 PM

 
Práca: PDF document semestralny_4ročnik_2.pdf
Prezentácia: PDF document sem2_parovacka.pdf
Názov práce: RFID systémy, Eliminácia ľudského faktoru v INA Slovakia
Školiteľ: Richard Valo, Ing., PhD.
Študent: Oliver Cizmazia, Monday, 14 May 2018, 5:01 PM

 
Práca: PDF document SPII_websim_hornak.pdf
Prezentácia: PDF document spII_hornak.pdf
Názov práce: Online design of Matlab Simulink block schemes
Školiteľ: Ľuboš Čirka, Ing., PhD.
Študent: Milan Hornak, Monday, 14 May 2018, 5:16 PM

 
Práca: PDF document SP_Hronec2.pdf
Prezentácia: PDF document SP_Hronec2_presentation.pdf
Názov práce: Designing simulink scheme via the Internet
Školiteľ: Ľuboš Čirka, Ing., PhD.
Študent: Rudolf Hronec, Monday, 14 May 2018, 8:52 PM

 
Práca: PDF document Semestralny_II_BOLOZ.pdf
Prezentácia: PDF document Semestalny_Boloz_II_prezentacia.pdf
Názov práce: Tvorba demo aplikácie pre SCADA úroveň riadenia tunelových technológii
Školiteľ: Richard Valo, Ing., PhD.
Študent: Miroslav Boloz, Monday, 14 May 2018, 11:16 PM

 
Práca: PDF document Semestral Project I Report.pdf
Prezentácia: Powerpoint 2007 presentation Semestral Project I Presentation.pptx
Názov práce: Simulation and optimization of a diafiltration separation process
Školiteľ: Radoslav Paulen, Ing., PhD.
Študent: Alex Parraga Ferrer, Thursday, 21 June 2018, 5:45 PM

 
Práca: PDF document Magnetická levitácia.pdf
Prezentácia: PDF document Magnetická levitácia - prezentácia.pdf
Názov práce: Identifikácia a riadenie polohy železnej gulôčky v magnetickom poli
Školiteľ: Martin Klaučo, Ing., MSc.
Študent: Matúš Furka, Thursday, 21 June 2018, 6:48 PM

 
Práca: PDF document Semestral_project_Daniel_Boros.pdf
Prezentácia: PDF document optimal_experiment_design_Daniel_Boros.pdf
Názov práce: Methods of bi-level optimization
Školiteľ: Radoslav Paulen, Ing., PhD.
Študent: Daniel Boroš, Thursday, 21 June 2018, 8:40 PM

 
Práca: PDF document Nemes_SPII.pdf
Prezentácia: Powerpoint 2007 presentation SPII_Presentation_Nemes.pptx
Názov práce: Implementácia konečných automatov na platforme Arduino
Školiteľ: Martin Kalúz, Ing., PhD.
Študent: Martin Nemeš, Thursday, 21 June 2018, 10:53 PM