Úvodné zadanie - Poznaj svoje PLC

SK: 

Navrhnite programovateľný logický regulátor vhodný pre vybraný proces.

Je nevyhnutné slovne aj opísať požadované analógové/digitálne vstupy/výstupy.

Ak nakreslite aj P&ID schému získate bonusové body.

EN:

Design a programmable logical controller suitable for the chosen process. 

It is also necessary to describe all required analog / digital inputs / outputs.

If you also draw a P&ID scheme, you will get bonus points.