Xpath - Vyhladavanie elementov

Úloha:
Vyhľadajte nasledujúce elementy pomocou xpath výrazov v súbore footbal.xml.

1.  všetky ligy (3)
2.  všetky mužstvá v lubovoľnej lige (9)
3.  všetky priezviská prislúchajúcich krstným menám (1)
4.  anglickú ligu (1)
5.  výšky všetkých hráčov, ktorí hrajú v anglickej lige (3)
6.  všetkých hráčov v lubovoľnej lige, ktorých výška je vyjadrená v cm (9)
7.  186 cm vysokého hráča v anglickej lige (1)
8.  všetkých hráčov v anglickej lige, ktorí sú nižší ako 186 cm (2)
9.  váhy všetkých hráčov v anglickej lige, ktorí sú nižší ako 186 cm (2)
10. váhy všetkých útočníkov, ktorých výška presahuje 175 cm (2)
11. všetkých záložníkov (3)
12. mužstvá útočníkov v talianskej lige (1)  
13. všetkých hráčov s váhou v rozmedzí 75 a 80 kg (4)
14. všetkých hráčov s výškou nad 181 cm v talianskej lige (2)
15. mužstvá hráčov starších ako 23 rokov v talianskej lige (2)
16. výšky hráčov ťažších ako 75 kg(vrátane) + ktorí majú španielskú národnosť (2)
17. mužstvá hráčov s výškou nad 181 cm v talianskej lige (2)
18. všetkých hráčov starších ako 23 a mladších ako 30 rokov + ktorí majú holandskú národnosť (1)
19. všetkých hráčov s váhou nad 76 kg(vrátane) a nižších ako 186 cm v anglickej lige (1)
20. váhu hráča priezviskom Puyol  (1)
21. váhy všetkých stredopoliarov v anglickej lige (1)
22. výšku hráča menom Rio v anglickej lige (1)
23. všetkých obrancov tažsích ako 75 kg(vrátane) + ktorí majú alebo španielsku alebo taliansku národnosť (2)
24. ligu, v ktorej účinkuje hráč menom Cesc a priezviskom Fabregas (1)
25. váhu všetkých obrancov vyšších ako 175 cm(vrátane) a nižších ako 185 cm(vrátane) v španielskej alebo v anglickej lige (1)
26. všetkých hráčov vyšších ako 175 cm alebo vyšších ako 1.75m (7)

Poznámka: Čísla v zátvorkách udávajú počet elementov ktoré sa majú zobraziť ako výsledok.  

Nástroje pre evaluáciu XPath vyhľadávania:
http://www.mizar.dk/XPath/Default.aspx
http://www.whitebeam.org/library/guide/TechNotes/xpathtestbed.rhtm