XML Schéma - Obmedzenia obsahu prvkov

Úloha: (Obmedzenia obsahu prvkov XML)

Napíšte XML Schemu podľa zadania:

  • element nazov - token s minimálnym počtom znakov 5 a maximálnym 20
  • element cena - obsahuje kladné desatinné číslo s maximálnou hodnotou 10000.0 a práve jedným desatinným miestom ( užitočný odkaz http://xformsinstitute.com/essentials/browse/re46.php )
  • element mena – token s počtom znakov 3
  • element firma - reťazec s minimálnym počtom znakov 3
  • element typ_firmy – token s hodnotou sro alebo as
  • element tel_cislo – navrhnite sami (je treba preniesť čísla typu +4210952143, 707/532647 alebo 0052647) a minimálny počet znakov je 7
  • element sklad – celé nezáporné číslo s najmenej 2 znakmi
  • element dodavatel – binárna premenná
  • element cas_dodavky – dátum a čas ktorý musí byť skôr ako 21.10.2009
  • element cas_vyvozu – čas ktorý musí byť neskôr ako 8:00 a skôr ako 18:00

Napíšte XML súbory validné s Vami vytvoreným súborom XML Schema. (Každý XML súbor bude obsahovať iba jeden koreňový element nazov, cena, mena ...). Zároveň overte či XML Schema validuje tieto XML súbory. Výsledok by mal byť negatívny.https://moodle.uiam.sk/pluginfile.php/76798/mod_assign/intro/datovastruktura.zip

Odovzdanie: Všetky súbory (10xXML+1xXML Schema) zbaľte do archívu a tento odovzdajte.