Hodnotenie prezentácií II

Celkové hodnotenie prezentácie semestrálneho projektu