Spolupráca s vedúcim projektu

Hodnotenie Semestrálnych projektov I
Učiteľ, ktorý vedie projekt, ohodnotí v rozsahu 0-100% prácu študenta na semestrálnom projekte v priebehu semestra + jeho písomnú prácu odovzdanú v elektronickej verzii.