XML Schema - atributy + entity

Úloha č.1

Vytvorte si k DTD súboru football.dtd XML schému a následne zvalidujte xml dokument football.xml voči vytvorenej schéme.

Poznámky:

Každý výskyt PCDATA a CDATA v DTD dokumente reprezentujte v XML schéme najvhodnejším dátovým typom.