Cvičenie 1 (Vytváranie XML dokumentov)

Zadanie: Na základe priloženej stromovej štruktúry  zostrojte zodpovedajúci XML súbor a následne overte, či je správne śtruktúrovaný (well-formed).

Návod

To či je súbor XML správne formátovaný zistíme na www.xmlvalidation.com/ alebo v linuxovej konzole pomocou puríkazu >> xmllint file.xml