Expanzný faktor a nadbytok

Odvoďte definičné rovnice pre koeficient nadbytku a expanzný faktor, a uveďte prehľad bilančných rovníc v ktorých sa tieto veličiny vyskytujú.