spotreba fluóru v rokoch 1954 a 1977

Pomocou encyklopédie McKetta nájdite, koľko percent priemyselnej spotreby fluóru krylo USA z domácich zdrojov v rokoch 1954 a 1977.