organomeďnaté zlúčeniny

Pomocou databázy Gmelin nájdite, ktoré organomeďnaté zlúčeniny, tvoriace stabilné produkty s kyanidom lítnym, boli popísané v roku 1985.