demoxepam

Pomocou databázy Beilstein nájdite súhrnný vzorec demoxepamu a uveďte šesť rôznych východzých zlúčenín z ktorých sa môže vyrábať.