najcitovanejšie publikácie bývalých dekanov

Zistite zoznam bývalých dekanov FChPT. Skúste od každého nájsť najcitovanejšiu vedeckú publikáciu (nie učebnicu).