technológie na výrobu hydrazínu

Napr. pomocou encyklopédie Kirk-Othmer zistite aspoň tri najvýznamnejšie technológie na výrobu hydrazínu. Nakreslite a popíšte prúdovú schému jednej technológie. Citujte použité zdroje.