Katalyzátory na báze Mo

Katalyzátory na báze molybdénu sa vo veľkom používajú v priemysle. Pomocou napr. encyklopédie Kirk-Othmer nájdite a nakreslite najdôležitejšie reakcie katalyzované molybdénovými katalyzátormi (aspoň 3). Pre každú reakciu citujte jeden zdroj dostupný zo SCHK, nie starší ako 5 rokov.