výroba instantnej kávy

Nájdite patent publikovaný v roku 2013 o výrobe instantnej kávy. Nakreslite a popíšte vývojový diagram výroby.