Teória Floryho a Hugginsa

Riešte pomocou encyklopédie Kirk-Othmer. Uveďte presný zdroj a citácie.

Teória Floryho a Hugginsa vyjadruje entropiu vzorcom ... . Aké má táto teória limitácie pre ternárne zmesi?