Farbivo Red 2B sa používa v automobilovom priemysle

Riešte pomocou encyklopédie Kirk-Othmer. Uveďte presný zdroj a citácie.

Farbivo  Red 2B predstavuje soli ... s ... . Variant ... sa používa v automobilovom priemysle. Nakreslite vzorec.