spoločnosti spracuvávajúce chemické informácie

Načrtnite prehľad významnejších spoločností (vedeckých, obchodných, a pod.), ktoré aktuálne vo svete spracovávajú a distribuujú chemické informácie. Čo o nich viete?