Eric Rodius zapatentoval

Eric Rodius zapatentoval ... ako náhradu za ... . Kde patent zaregistroval? Aké kroky bolo potrebné urobiť na získanie patentu?