aspoň jeden z autorov je pedagógom na FChPT

Nájdite 5 odborných článkov v zahraničných časopisoch, kde aspoň jeden z autorov je pedagógom na FChPT. O čom písali?