Metabollism of methadone

V ročníku 69 Chemical Abstracts nájdite abstrakt článku, týkajúceho sa:

 

Metabollism of methadone

 

Nájdite odkaz CA, názov článku, autorov a názov časopisu a či sa nachádza v SCHK.