NMR spectrum of epicholestanol

V ročníku 69 Chemical Abstracts nájdite abstrakt článku, týkajúceho sa:

 

NMR spectrum of epicholestanol

 

Nájdite odkaz CA, názov článku, autorov a názov časopisu a či sa nachádza v SCHK.

Pomocou Science Citation Indexu zistite, koľko je na túto prácu citácií.