Spiro[4.5]decane

Nakreslite vzorec základného skeletu vrátane číslovania, odpovedajúceho:

 

Spiro[4.5]decane, nájdite aspoň jedno metódu jeho prípravy

Pomocou Science Citation Indexu zistite, koľko je na túto prácu citácií.