dipolárny alebo radikálový mechanizmus

V 60-tych rokoch začal v literatúre spor o mechanizme 1,3-dipolárnych cykloadícií.

Hlavní protagonisti boli Rolf Huisgen z Mníchova, ktorý zastával dipolárny súčinný mechanizmus, R. Firestone zastával názor, že tieto reakcie prebiehajú cez radikálový mechanizmus.

Nájdite tri práce od každého z autorov, týkajúce sa tejto problematiky. Zistite, ktoré z nich sa nachádzajú v SCHK.