Andy Green v Grenobli

V skupine profesora Andy Greena v Grenobli pracoval v období 1995-2000 cely rad študentov zo Slovenska a Čiech. Zistite:

Kto tam pracoval

Čo opublikoval

Aký to malo ohlas (citácie)