zlúčenina 8

Nájdite články alebo patenty abstrahované v období 1957-1961, obsahujúce informácie o nasledovnej zlúčenine